CODEERMACHINES EN CRYPTOGRAFIE
Signalen in de Koude Oorlog
HomeOorlog over radiogolven

SIGINT voertuig nabij Tsjecho-Slowakije, mid 1960's
Bron:
ASA Det J Scheeberg veterans

Een belangrijk deel van de Koude Oorlog werd uitgevochten in de ether en deze oorlog over radiogolven duurt voort tot op vandaag. Allerlei radiosignalen, van spraak, Morse en data tot technische signalen zoals radar, navigatie, telemetrie en stoorzenders worden verzonden en onderschept, maar het was ook een oorlog van woorden. Er zijn veel audio samples, onderaan deze pagina, die het echte geluid van de Koude Oorlog tonen.

Vooral tijdens de Koude Oorlog werd de wapenwedloop de aanzet tot de ontwikkeling van geavenceerde elektronica. Communications Security (COMSEC) omvat een breed scale aan technische en cryptografische maatregelen, standaarden en voorschriften, om te voorkomen dat de vijand signalen onderschept, leest of analyseert. Het onderscheppen en analyseren van vijandelijke signalen is echter net zo belangrijk als het beschermen van de eigen signalen. Signals Intelligence (SIGINT), het verzamelen van inlichtingen via onderschepte signalen, omvat twee belangrijke delen: Communications Intelligence (COMINT) en Electronic Intelligence (ELINT).

COMINT focust op spraak, Morse en data communicatie om de inhoud van berichten te achterhalen, de identiteit van de persoon, organisatie of eenheid te ontdekken die uitzend en de zendfrequenties en zendschema's. Deze communicatie is dikwijls vercijferd om ze te beschermen tegen afluisteren, waardoor cryptoanalyse vereist is na onderschepping. Zelfs wanneer alle cryptoanalytische technieken falen kan met nog steeds informatie verkrijgen door trafiekanalyse, het afleiden van informatie uit patronen in communicatie (berichtgrootte, aantal, tijd en locatie).

ELINT focust op signalen, afkomstig van o.a. wapensystemen, navigatie, geleidings- en radarsystemen, om te ontdekken van welk systeem het signaal afkomstig is, wat het verteld over het materieel van de tegenstander en de prestaties ervan. Doel is het inschatten van de tegenstander zijn capaciteiten, zijn slagorde en het ontwikkelen van elektronische tegenmaatregelen, dit zijn Electronic Counter Measures of ECM. De tegenstander tracht daartegen ook weer tegenmaatregelen te ontwikkelen, de Electronic Counter-Counter Measures of ECCM, bijvoorbeeld door vercijfering van de signalen of frequentiehopping om exploitatie of storing van de eigen systemen te verhinderen. Binnen ELINT zijn er de TechELINT voor technische signalen en OpELINT voor vergaring van operationele inlichtingen.

Oost tegen West

In de wereld van vandaag, met wereldwijde communicatie, Internet en vrijheid van reizen, vergeten we snel dat er slechts enkele jaren geleden twee aparte werelden waren op deze planeet: oost en west. Tot de val van de Berlijnse muur in 1989 waren oost en west niet zomaar geografische uitdrukkingen. Vrijwel elk land moest willens nillens partij kiezen. De Koude Oorlog raasde bijna 45 jaar over de ganse wereld en was dikwijls allesbehalve koud in vele Aziatische, Afrikaanse en Zuid Amerikaanse landen.

De scheiding van deze twee werelden was nergens zichtbaarder dan op de grens tussen West-Europa en de Sovjet-Unie, het zogenaamde IJzeren Gordijn. Het was een grens die weinigen mochten overschrijden en inlichtingenvergaring ter plaatse was een zeer riskante onderneming. Daardoor was een decennia lang weinig geweten van de tegenstander en waren er enorme inspanningen nodig om zelfs nog maar het kleinste beetje militaire, politieke of economische informatie te verkrijgen van "de andere kant". Het waren de hoogdagen van inlichtingendiensten, spionage en SIGINT operaties.

Zowel het Westen als de Sovjet-Unie hadden grote legers met een enorm arsenaal opgebouwd. De lucht was vol van radiosignalen en SIGINT was een ideale methode om inlichtingen te vergaren vanop een relatief veilige afstand. Enorme veel middelen en geld werden uitgegeven om elkaars signalen te onderscheppen en beide zijden ontplooiden vele mobiele en vast onderscheppingstations.

Luisteren naar de vijand

Teufelsberg Field Station Berlin

De inhoud of technische eigenschappen van sommige signalen kon onmiddellijk gelezen of geanalyseerd worden, maar veel was onleesbaar omdat het vercijferd was. De introductie van digitale systemen maakte de ontwikkeling van veel complexere encryptie mogelijk.

Desondanks hadden zowel de westerse landen als de Sovjets hun successen. Belangrijk bij het kraken van vercijferde signalen was het verzamelen van voldoende data. Meer data betekent meer statistische informatie voor de wiskundigen die de codes kraken. Zowel de Verenigde Staten als de Sovjet-Unie hadden bergen van briljante wiskundigen. Nu nog bergen van data. Geen probleem!

Er waren twee grote westerse allianties die tijdens de Koude Oorlog SIGINT inlichtingen deelden, en die zijn nog steeds actief. De eerste begon als UKUSA-overeenkomst, een samenwerking tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten om SIGINT inlichtingen te delen tijdens de Tweede Wereldoorlog. AustraliŽ, Canada en Nieuw-Zeeland werden later aan deze alliantie toegevoegd om de zogenaamde Five Eyes (FVEY) te vormen.

De tweede westerse SIGINT coŲperatie is een geheime Europese alliantie tussen Duitsland, Nederland, Frankrijk, Denemarken en Zweden met de codenaam MAXIMATOR. Een belangrijke bron van inlichtingen was het ontcijferen van communicatie, beveiligd door Crypto AG-apparatuur. Deze ogenschijnlijk onafhankelijke Zwitserse firma was heimelijk eigendom van het Central Intelligence Agency (CIA) en de Duitse Federale Inlichtingendienst (BND) en zij verkochten onmerkbaar verzwakte crypto-apparatuur wereldwijd, waardoor de MAXIMATOR-landen dat verkeer makkelijk konden ontcijferen.

De wereldwijde onderscheppingsmogelijkheden van het Amerikaanse ECHELON systeem, in nauwe samenwerking met NSA's codebrekers, zijn gerenommeerd. Tijdens de Koude Oorlog hadden ASA, en later NSA, belangrijke SIGINT stations in Duitsland, Engeland en Nieuw Zeeland, waarvan sommigen nog steeds operationeel. In Duitsland, de frontlinie van de Koude Oorlog, waren het Amerikaanse SIGINT Field Station in Berlin, op de top van Teufelsberg, en ASA Det J in Schneeberg, nabij Tsjecho-Slowakije enkele welbekende voorbeelden.

De Sovjets hadden ook hun aandeel in de wereldwijde afluistercompetitie met ondermeer SIGINT installaties op Lourdes in Cuba, Cam Ranh Bay in Vietnam, nabij Tallinn in Estland en in Zuid-Jemen. Zij hadden ook verschillende stations in Oost-Duitsland zoals Yenisei en Urian luisterposten in Brocken. De GRU (militaire inlichtingendienst), de KGB's 16de Directoraat (onderschepping en SIGINT) en het 8ste Hoofddirectoraat (communicatie en cryptografie) deden hun deel in het verwerken van het onderschepte verkeer. Ze controleren tevens over de ganse wereld onderscheppingstations en een groot netwerk van satellieten voor onderschepping en communicatie.

Enkele kleinere landen waren nochtans ook zeer productief. De Hauptverwaltung Aufklšrung (HVA), de Oost-Duitse buitenlandse inlichtingendienst onder controle van het Ministerium fŁr Staatssicherheit (Stasi), was alom bekend en gevreesd om zijn uitstekende spionage door human intelligence (HUMINT) met een enorm aantal agenten die opereerden in het Westen. Decennialang werden hun technische mogelijkheden echter zwaar onderschat.

Na de ontbinding van de Duitse Democratische Republiek werd echter duidelijk dat het Stasi SIGINT Directoraat HA III niet minder dan 25 departementen had, meer dan 2000 stafofficieren en zo'n 80 installaties in Oost Duitsland. Zij onderschepten o.a. kortegolftransmissies en meer dan 30.000 West Duitse telefoons van militair, diplomatiek en inlichtingenpersoneel, van zowel West-Duitsland als van de NAVO. Ze onderschepten ook straalverbindingen (telefoon) van de Bundespost en zelfs VHF radio's van de BND (West-Duitse inlichtingendienst) surveillance teams. Vrijwel alle West-Duitse satelliet telefonie, Telex, Fax en dataverbindingen werden gecontroleerd.

AGER-2 USS Pueblo SIGINT schip in 1967

Signalen met gering bereik (VHF, radar, missile-geleiding) vereisten meestal onderschepping van op kleiner afstand. Vliegende SIGINT en ELINT platforms patrouilleerden constant vlak bij of net over de grens om de vijandige signalen af te luisteren. Dit waren zeer gevaarlijke missies, zelfs in vredestijd. Vele crews keerden nooit terug.

De C-130 die in 1958 werd neergehaald boven ArmeniŽ en de EC-121 in 1968 boven de Zee van Japan zijn enkele van de meer dan 40 Amerikaanse toestellen die verloren gingen. Deze verkenningsprogramma's waren zeer geheim en het grote publiek kwam deze verliezen nooit te weten. Ander bekende Amerikaanse SIGINT platforms zijn de RC-135, EA-3B en EA-6B. Ook de beruchte Sovjet TU-95 en TU-142 waren gekend was voor het regelmatig uittesten van de limieten op NAVO grenzen.

SIGINT verzamelen met schepen was al even riskant, met de entering van de AGER-2 USS Pueblo door Noord-Korea in 1968 als beruchtste en meest beschadigende voor de veiligheid van de Amerikaanse communicatie. Maar ook de Russische spionagetrailers waren regelmatige bezoekers in Westerse kustwateren. Sommige SIGINT operaties waren zeer gedurfd.

Tijdens operatie Ivy Bells in 1971 plaatste de Amerikaanse duikboot USS Halibut een 6 ton wegende aftapinstallatie over een onderzeese communicatiekabel in de Zee van Okhotsk. De kabel verbond de Sovjet duikbootbasis in Kamchatsky, noordoost van de Koerilen, met het vloothoofdkwartier in Vladivostok. De Zee van Okhotsk was Sovjet territoriaal water, verboden voor buitenlandse scheepvaart, zwaar beveiligd en speelterrein voor tal van Sovjet oppervlakte- en onderwateroefeningen. Niet echt een vriendelijke omgeving voor Amerikaanse duikboten. Gelijkaardige Sovjet SIGINT duikbootmissies blijven ongetwijfeld verborgen in de Russische archieven.

Mysterieuze signalen uit de Koude Oorlog

OTH ontvanger op de Chernobyl-2 site, deel van Duga-1
met de "woodpecker" zender op de Liubech-1 site.

Dikwijls werden de geheimen achter onbereikbare signalen ontsluierd door ELINT, COMINT of spionage. Ondanks grote inspanningen en risico's bleven sommige signalen ongeÔdentificeerd en sommige kregen zelfs een sterrenstatus onder de mysterieuze signalen van de Koude Oorlog. Deze signalen trokken de aandacht van zowel inlichtingendiensten als van radioamateurs. Er was veel speculatie over het doel van deze signalen, in spraak of Morse of vreemde analoge of digitale transmissies, die decennialang continu uitzonden.

Eťn zo'n station had de bijnaam Russian Woodpecker (specht) vanwege zijn typische repetitieve tikken. De Woodpecker zijn enerverende signaal van hoog vermogen (geschatte 10 Megawatt) schakelde over en weer tussen verschillende kortegolf-frequenties en stoorde de legale radioverbindingen van overheden en radioamateurs over de ganse wereld. De uitzending startte in 1976 en duurde 10 jaar. Al die tijd was het geheim achter deze zender onbekend voor het grote publiek.

Na de val van de Sovjet-Unie werd bekend dat het signaal van een over-the-horizon (OTH) radar kwam die deel uitmaakte van het Sovjet vroege waarschuwingssysteem tegen intercontinentale ballistische raketten. Het Soviet Duga-1 systeem bestond uit twee zendantennes op de Liubech-1 militaire site nabij Chernihiv en twee ontvangstantennes op Chernobyl-2 militaire site nabij Chernobyl, Ukraine.

De site, Chernobyl-2 genaamd, kreeg de codenaam Steel Yard van de Westerse inlichtingendiensten die het enorme ding konden fotograferen tijdens de Koude oorlog. Volgens de voormalige commandant van Chernobyl-2 werd de installatie in 1986 beschadigt tijdens de kernramp en werd nadien nooit meer operationeel. De site ligt momenteel binnen de 30 km Chernobyl exclusiezone. Ze hadden ook de Duga-2, in het verre oosten van de USSR, met de zender in Lian en ontvanger in Bolshya Kartel. De eerste experimentele OTH radar, genaamd Duga (zonder nummer) stond nabij Mykolaiv, niet ver van de Zwarte Zee.

De Verenigde Staten hadden ook hun aandeel in het spieden op lange afstand. Hun MELODY systeem, een zogenaamde bi-static onderscheppingssysteem dat objecten zoals de Sovjets hun eigen raketten of zelfs de maan gebruikte om radarsignalen over zeer grote afstanden, ver voorbij de horizon, te reflecteren. Dit maakte analyse en volgen van ver afgelegen Sovjet radars mogelijk.

Een ander berucht Sovjet signaal is gekend onder zijn roepnaam UVB-76. Het station met de bijnaam Buzzer begon uit te zenden in 1982 met een twee-seconden beep en wijzigde na 10 jaar naar een monotone 25 beeps per minuut. Continu, elke minuut, elke dag, jaar na jaar. Het station is intensief geobserveerd door radioamateurs (zonder twijfel een even monotoon werk) en slechts een handvol spraakconversaties werden opgemerkt in zijn 28 jaar in de ether. Zijn roepmaan UVB-76 werd ontdekt tijdens ťťn van die zeldzame conversaties. Het station, dat in 2010 blijkbaar van locatie veranderde, is momenteel bekend onder zijn nieuwe roepnaam UVB-76 / MDZhB. Het doel van de Buzzer is tot op vandaag onbekend.

Sommigen geloven dat de Buzzer simpelweg een bepaalde frequentie vrijhoudt om ter beschikking te zijn in geval van crisis of oorlog. Anderen geloven dat het ononderbroken signaal deel uitmaakt van het berucht dode-hand systeem, een autonoom lanceersysteem voor clusters van nucleaire sites. Dit zou geactiveerd worden indien het signaal onderbroken werd door uitschakeling van het Sovjet opperbevel na een Amerikaanse verrassingsaanval. Zoals we nu weten bestond het dode-hand systeem inderdaad echt, maar de relatie tussen UVB-76 en het systeem is niets meer dan speculatie. Desondanks hebben de enkele onderbrekingen indertijd ongetwijfeld enkele wenkbrauwen laten fronsen.

Een andere icoon van de Koude Oorlog zijn natuurlijk de nummerstations. Deze stations verzenden reeksen van nummers of letters, in spraak, Morse of data. Deze zenders zonder licentie en officieel onbestaande zijn al vele decennia in de ether. Tijdens de Koude Oorlog was er veel speculatie door radioamateurs die deze mysterieuze berichten onderschepten. Sommigen geloofden dat het spionagezenders waren, maar overheden ontkenden hun bestaan of beweerden dat het weersignalen, boeien of bakens waren.

Vandaag is er heel wat bewijs, van rechtszaken over spionage en archieven, dat het inderdaad vercijferde berichten zijn van inlichtingendiensten naar hun geheime agenten die opereren in andere landen. Meestal worden deze berichten vercijferd met het onbreekbare one-time pad systeem. Hoewel de Koude oorlog officieel ten einde is zijn er nog veel nummerstations actief en blijven er nieuwe opduiken die uitzenden in veel verschillende talen. Het blijft een mysterie voor wie de berichten bestemd zijn. Meer over nummerstations is te vinden op deze pagina.

De Koude Oorlog van Woorden

Radio Free Europe zender site West-Duitsland.

De Koude Oorlog beperkte zich niet enkel tot militaire communicatie, Signal Intelligence en spionage, maar was ook een open strijd om de woorden. Sommige landen met tegengestelde ideologieŽn legden strenge beperkingen op aan vrij reizen, media en vrijheid van meningsuiting. Radiosignalen kunnen echter vrij reizen over zulke grenzen.

Tijdens de Koude Oorlog werd het probleem van informatieverspreiding opgelost door krachtige kortegolfzenders te gebruiken die volgens de ene kant waarheidsgetrouwe politieke informatie verspreidden aan mensen die vrije pers werden ontzegd en, volgens de andere kant, schadelijke propaganda om de bevolking tegen hun regering op te zetten. Dit omvatte ook politieke en psychologische oorlogsvoering, bekend als Psy Ops. Zowel Oost als West gebruikten deze methoden en retoriek. Sommige radiostations werden echte iconen uit de Koude Oorlog.

Radio Free Europe (RFE) en Radio Liberty (RL) zijn door de Verenigde Staten gefinancierde organisaties, opgericht in 1950 door het National Committee for a Free Europe, wat in feite een mantelorganisatie van de CIA, opgericht in 1949 om Amerikaanse en westerse invloeden te verspreiden en de Sovjetexpansie tegen te gaan. In de loop der jaren heeft RFE haar bereik uitgebreid naar alle landen van het Oostblok en uiteindelijk Eurasie.

Radio Liberty begon in 1951 en richtte zich op de Sovjet-Unie. RFE en RL hadden zenders in Lampertheim, West-Duitsland, later aangevuld met zenders in Portugal en Taiwan. Hun missie was om een alternatief aan de doellanden te bieden, met nieuws en vrije pers die niet beschikbaar waren achter het IJzeren Gordijn. Over de jaren zonden RFE en RL uit in 54 verschillende talen in de doellanden en regio's.

Voice Of America (VOA) is een ander belangrijk westers radiostation, opgericht in 1942 tijdens de Tweede Wereldoorlog om oorlogsnieuws te verspreiden. VOA begon in 1947 met uitzenden naar Rusland om Sovjetpropaganda tegen Amerikaanse leiders te counteren. VOA heeft zijn bereik later uitgebreid naar alle landen van het Warschaupact. Een andere methode om het publiek in het Oostblok te bereiken waren meer dan 300.000 ballonnen met folders, boeken en posters, die de communistische regimes bekritiseerden en dissidenten steunden. Een praktijk die tot op de dag van vandaag nog steeds wordt gebruikt tussen Zuid- en Noord-Korea.

De Sovjets, hun satellietlanden en andere communistische landen bestreden de westerse agressie en expansie natuurlijk met hun eigen middelen. Radio Moscow World Service was de officiŽle internationale zender van de Sovjet-Unie. In 1929 startte hun buitenlands omroep, initieel met zenders in Moskou en Leningrad, en later ook relaisstations in Vladivostok en Magadan, met regelmatige programma's in Europa, het Midden-Oosten en Noord- en zuid America. Radio Moscow bereikte in 1945 heel EuraziŽ.

In de loop der jaren verspreidde hun bereik zich over de hele wereld met zenders in de Sovjet-Unie, Oost-Europa en Cuba, en zonden ze uit in meer dan 70 talen. Radio Moskou veranderde zijn naam in 1993 in Voice of Russia en hernoemde hun station in 2014 opnieuw in Radio Sputnik. Er namen nog heel wat andere landen deel aan de woordenstrijd van de Koude Oorlog. China begon in 1950 zijn internationale uitzendingen met Radio Peking, wijzigde in 1983 de naam in Radio Beijing en staat nu bekend als China Radio International.

Het Cubaanse radiostation Radio Rebelde, in 1958 opgericht door het revolutionaire leger, stond onder toezicht van Che Guevara. Met een zender in Sierra Maestra bereikte Radio Rebelde veel Zuid-Amerikaanse landen, stuurde berichten door naar rebellerende landen en richtte zich uiteindelijk ook op de Verenigde Staten en het Caribisch gebied. De officiŽle zender Radio Havana Cuba (RHC) ging van start in 1961. Het kortegolfstation zond uit naar landen in Europa, het Middellandse Zeegebied, Afrika en Amerika, en dit in acht talen.

Als communistische bondgenoot van de Sovjet-Unie mochten de Cubanen zenders van Radio Moskou gebruiken voor hun uitzendingen in Europa en rond de Middellandse Zee. RHC werd ook gebruikt door Cubaanse inlichtingendiensten om spionageoperaties in Zuid-Amerika en de Verenigde Staten te ondersteunen, en is ook bekend voor het uitzenden van gecodeerde nummer station berichten naar spionnen te versturen.

Propaganda en politieke oorlogsvoering werden niet gewaardeerd door de leiders van de ontvangende landen, maar geen prikkeldraad, hoge schutting of grenswacht kon de radiosignalen ervan weerhouden over hun grenzen te reizen. Een veel voorkomende praktijk om te voorkomen dat deze uitzendingen hun populatie bereikten was het gebruik van stoorzenders, ook wel jammers genoemd. Het beluisteren van de krachtige kortegolfzenders werd verhinderd door nog veel krachtigere stoorzenders van tot wel 500.000 Watt in te zetten, met allerhande stoorsignalen zoals ruis, non-stop muziek of zelfs opgenomen stemmen die achterstevoren werden afgespeeld. Meer hierover in de blogpost Cold War Radio Jamming.

Radio Moskou (nu Sputnik), Radio Havana Cuba, Voice of America en Radio Free Europe werden echte iconen van de Koude Oorlog en zijn nog steeds in de ether. Het gebruikt van propaganda bleef de hele Koude Oorlog belangrijk en is tot op de dag van vandaag relevant, aangezien het zich uitbreidde tot televisienetwerken en internet. Hieronder staan ook enkele oude opnames van Voice of America en Radio Moscow, maar houd er rekening mee dat deze stations specifieke propagandadoeleinden hadden en de feiten mogelijk niet nauwkeurig weergaven. Lees ook de blog post Radio Moscow and the Cold War.

Geluiden uit de Koude Oorlog

Hoe klonk de Koude Oorlog werkelijk? Hieronder enkele voorbeelden van onderschepte signalen, met een korte beschrijving. Klik op de icoontjes of de links om ze te beluisteren. U zult merken dat sommige signalen nogal mysterieus zijn en, gezien de paranoÔde sfeer tijdens de Koude Oorlog, indertijd vrij eng moeten geklonken hebben. Het meest intrigerende is dat het einde van de Koude Oorlog niet het einde bracht van de oorlog in de ether. In tegendeel. De Koude Oorlog werd enkel vervangen door een Koude Vrede, met een bloeiende wereld van mysterieuze signalen. Een kortegolfontvanger met een goede antenne was, en is nog steeds, alles wat u nodig hebt om ontelbare signalen te ontdekken.

Woodpecker Soviet Duga-1 systeem met zender van Liubech-1 en ontvanger op Chernobyl-2. Zijn zeer krachtig signaal verstoorde radiocommunicatie over de ganse wereld. De installatie werd in 1986 beschadigt tijdens de Chernobyl kernramp en is nooit meer terug operationeel geworden.
The Buzzer Sovjet UVB-76 zender die al jarenlang zijn monotone signaal verstuurd. De bedoeling van de zender is nog steeds onbekend. Volgens sommige bronnen bevond de zender zich nabij Povarovo, 40 Km ten noordwesten van Moskou, maar verhuisde die in 2010.
ELBRUS Analoge T-217M audio vercijfering van de voormalige Oost Duitse NVA (Nationale Volksarmee). Geluidsfragment van de SAS- und Chiffrierdienst. Voor meer info over Oost Duitse apparatuur, bezoek de Der SAS- und Chiffrierdienstwebsite en kies de "Technik" link.
Czech lady Nummerstation van de voormalige Tsjecho-Slowaakse StB (State Security Service). Een herkenbaar signaal of muziekje, om de ontvanger correct te laten afstemmen, werd gevolgd door het bericht dat meestal vercijferd was met de onbreekbare one-tme pad methode.
Stasi gong station Dit is ťťn van de meest sinistere nummerstations ooit, gebruikt door de Oost-Duitse Stasi. Het station met zijn zeer herkenbare vreemde gong zond bijna 10 jaar uit en verdween plots in mei 1990, in de laatste dagen van de Duitse Democratische Republiek.
Attencion Station Nummerstation van de Cubaanse inlichtingendienst. Hun stations blijven tot op vandaag zeer actief. Verschillende Cubaanse agenten die hun order via deze stations ontvingen, werden gearresteerd in de V.S. De meest recente spionagezaak was in 2009.
Russian Male OngeÔdentificeerde Russische nummerstation. Zender vermoedelijk gebruikt door de Sovjet geheime dienst KGB.

Opnames Radio Stations (alle links naar offsite archieven - open in nieuwe tab) Top

Een selectie opnames van bekende radiostations tijdens de Koude Oorlog.

Meer op deze website

  • Numbers Stations Wat zijn nummerstations, wie gebruikt ze en hoe werken deze spionagezenders.
  • One-time pad Complete geschiedenis, beschrijving en werking van one-time pad encryptie.
  • Cuban Agent Communications PDF Format paper over nummerstation en operationele methodes van de Cubaanse inlichtingendienst.
  • SWL Shortwave Listening Een introductie in hoe kortegolfzenders te ontvangen what wat je daarvoor nodig hebt.
  • TEMPEST De oorsprong van TEMPEST, het onderdrukken van ongewilde uitstraling
  • Hagelin Cryptos en Crypto AG Geschiedenis en uiteindelijke comprommitering van een wereldleider in crypto apparaten.
  • Amanda Pinson De eerste vrouwelijke U.S. Army cryptologe, gesneuveld tijdens gevechtsoperaties

SIGINT Chatter posts over de Koude Oorlog en SIGINT (off-site, openen in nieuwe tab)

Bijkomende informatie over de Koude Oorlog en SIGINT (off-site, openen in nieuwe tab)

Web Analytics Made Easy -
StatCounter

© Dirk Rijmenants 2004. Last changes: 23 February 2023

Home